HER KAN DU SE BILLEDER FRA FOLKEKIKRENS SKOLETJENESTE PÅ FOLKEMØDET

Morgenssang i Grudtvigsteltet

Fredag kl. 9.00

Morgenssang i Grundtvigsteltet

Fredag kl. 9.02

Morgensang i Grundtvigsteltet

Fredag kl. 9.04

Morgensang i Grundtvigsteltet

Fredag kl. 9.06

Morgenssang i Grudtvigsteltet

Fredag kl. 9.07

Morgenssang i Grundtvigsteltet

Fredag kl. 9.11

Morgensang i Grundtvigsteltet

Fredag kl. 9.22

Morgensang i Grundtvigsteltet

Fredag kl. 9.36

Morgenssang i Grudtvigsteltet

Fredag kl. 9.36

Folkemødet

Fredag kl. 9.46

Folkemødet

Fredag kl. 9.47

Folkemødet

Fredag kl. 9.48

Folkemødet

Fredag kl.9.48

Folkemødet

Fredag kl.9.49

Folkemødet

Fredag kl.9.50

Folkemødet

Fredag kl.10.19

Folkemødet

Fredag kl.10.20

Folkemødet

Fredag kl.10.22

Folkemødet

Fredag kl.10.25

Folkemødet

Fredag kl.10.27

Folkemødet

Fredag kl.10.28

Allinge Kirke

Fredag kl.10.50

Allinge Kirke

Fredag kl.11.03

Allinge Kirke

Fredag kl.11.04

Allinge Kirke

Fredag kl.11.05

Allinge Kirke

Fredag kl.11.05

Allinge Kirke

Fredag kl.11.08

Allinge Kirke

Fredag kl.11.09

Allinge Kirke

Fredag kl.11.10

Allinge Kirke

Fredag kl.11.10

Allinge Kirke

Fredag kl.11.10

Allinge Kirke

Fredag kl.11.10

Allinge Kirke

Fredag kl.11.10

Allinge Kirke

Fredag kl.11.12

Allinge Kirke

Fredag kl.13.03

Allinge Kirke

Fredag kl.13.06

Allinge Kirke

Fredag kl.13.06

Allinge Kirke

Fredag kl.13.06

Allinge Kirke

Fredag kl.13.06

Allinge Kirke

Fredag kl.13.07

Allinge Kirke

Fredag kl.13.14

Allinge Kirke

Fredag kl.13.47

Allinge Kirke

Fredag kl.13.49

Allinge Kirke

Fredag kl.13.57

Allinge Kirke

Fredag kl.14.11

Allinge Kirke

Fredag kl.14.12